Küçük Hatme Nasıl Yapılır - tek başına hatme yapılır mı

Derviş Blog - Yasin Suresi Türkçe okunuşu  cüz cüz hızlı kuran oku
cüz cüz kuran

Küçük Hatme Nasıl Yapılır - Tek başına hatme yapılır mı

küçük+hatme+nasıl+yapılır
hatme yapacak kişilerden imam (hatmeyi yaptıran) dahil Elemneşşrah leke (inşirah) suresini bilen 11 kişi YOKSA küçük hatme yapılır. Küçük hatme tek başına da yapılabilir. cemaatte elemneşrah lekeyi bilen kişi sayısı 11 kişi veya daha fazlaysa o zaman Büyük Hatme yapılır. büyük hatme yi öğrenmek için Büyük hatme nasıl yapılır konumuzu ve hatmede okunan hatme duasının türkçe okunuşu yazılışı ve hatme duasının türkçe anlamı konularımızı ziyaret edebilirsiniz.


KÜÇÜK HATME NASIL YAPILIR - TEK BAŞINA KÜÇÜK HATME YAPMAK
Sırt kıbleye gelecek şekilde oturulur. 100 adet taş (yoksa nohut) bir kase içinde önüne koyulur. 5 tane işaret taşı da önüne, yere konulur.

Gözler kapatılıp 25 estağfirullah çekilir. Sonra 7 adet fatiha peşpeşe okunur.
Daha sonra 100 taş ele alınır, taş sayısınca Salavat*-ı şerife okunur (Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed.)
Daha sonra işaret taşlarından birini hafif yan tarafa veya kase içine; ayrı yere konulur.(Karışmaması için). Taş adedince “Ya Baki Entel Baki” zikri okunur.
Bu şekilde 5 işaret taşı için sırasıyla 100 adetten toplam 500 adet “Ya Baki Entel Baki” zikri okunmuş olur.
Daha sonra 7 adet Fatiha şerife peş peşe okunur.
Daha sonra son kez taş adedince salavat-ı şerife okunur.
Bittikten sonra eldeki taşlar kaseye koyulur. Eğer ezbere biliniyorsa Hatme duası kendi duyabileceği bir ses tonuyla okunur. Bittiktan sonra biliniyorsa ikindiden sonra Amme suresi, yatıdan sonra Tebareke suresi, bilinmiyorsa Elemneşrahleke (İnşirah) suresi okunur.
Tüm bunlar tertibe riayet edilerek bitirildikten sonra 25 estağfirullah çekilir ve gözler açılır.

TEK BAŞINA HATME YAPMANIN ADAPLARI
Mürid, hatmeyi mürşidi yaptırıyormuş gibi dikkatli ve uyanık olmalı, ona göre niyetini ve davranışlarını kontrol etmeli, edep ve tevazu içinde oturmalıdır. Hatme, vird ve rabıta için dille yapılacak bir niyet yoktur. Ne yaptığını düşünerek, kalbini toplayıp “estağfirullah” ile başlamak, niyet yerine geçer. Bu yeterlidir. Hatmeyi yaptıranın farz namazını kılmış olması gerekir.
Mümkünse âdâp üzere oturur. Rahatsız olanlar, rahat ettikleri şekilde otururlar. Ayaklar ağrıdığında değiştirilebilir.Hatmede, bir mazeret yoksa, duvar, yastık gibi herhangi bir şeye yaslanmamalıdır.
Hatmeden sonra dua okunurken Resûlullah (s.a.v) Efendimizin ism-i şerifi geçince, kendi duyacağı kadar gizli bir sesle: “sallallahu aleyhi ve sellem=Allah’ın selamı onun üzerine olsun” denir. Ashabın ismi geçince: radıyallahu anhüm=Allah onlardan razı olsun, denir. Sadat-ı Kiramın ismi geçince: “Kaddesallahu sırrahu =Allah onun sırrını pak, makamını yüce etsin.” denir.
Günde sadece bir kez büyük veya küçük hatme yapılabilir
Hatme iki vakitte yapılır. Birisi ikindi ile akşam arasıdır. Akşam namazına kadar hatme yapılabilir. Hatme yapmanın kerâhet vakti olmaz Diğeri yatsı namazının vaktidir. Yatsı namazının son vaktine kadar hatme yapılabilir. Hatmeye abdesti olmayanlar giremez.
Hanımlar âdet hâllerinde hatmeye katılamazlar.
Hatme ve zikirde gizlilik esas olduğundan, kapalı alanlarda yapılır. Dışarıdan görülebilen odanın pencereleri perde ile örtülür.
Hatme yapılan yerde uyuyan çocuk var ise hatmenin veya çocuğun yeri değiştirilir, mümkün değilse üzeri örtülür, hatme yapılır.

Büyük hatme nasıl yapılır - yaptırılır

Derviş Blog - Yasin Suresi Türkçe okunuşu  cüz cüz hızlı kuran oku
cüz cüz kuran

Büyük Hatme Nasıl Yapılı Yaptırılırbüyük+hatme+nasıl+yapılırHATME NEDİR (Kısaca)Hatme, cemaat ile toplu hâlde yapılan bir halka zikridir. Kuran ve sünnette övülen ve teşvik edilen zikir çeşitlerinden birisidir. nakşibendiyye tarikatında çok önemli yer tutan bir zikrdir.Aşağıda Büyük Hatme nasıl yapılır veya nasıl yaptırılır açıklanmıştır. hatmede okunan salavatların duaların ve surelerin peygamberimize Ali ahsabına ve sadatı kiram hediye etmek için belli bir düzen içinde övgülerle bir dua metni vardır. buna da hatme duası denir.hatme zikrine özel okunan bu duanın arapçasının okunuşu için hatme duası okunuşu ve hatme duasının türkçe anlamı için hatme duası türkçe anlamı konumuzu ziyaret ediniz. büyük hatme den başka birde küçük hatme vardır. onun için de küçük hatme nasıl yapılır konumuzu ziyaret ediniz.
BÜYÜK HATMENİN SEVABI: bilindiği gibi üç ihlas bir fatiha suresi bir hatim sevabıdır.


Ebu Said Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabilerine hitaben:

−‘Sizden herhangi biri bir gecede Kur’an’ın üçte birini okuyabilir mi?’ diye sordu. Bu sahabilere güç geldi de:

−Ya Rasulullah! Bizim hangimiz buna takat getirir? dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘İhlâs suresi Kur’an’ın üçte birisidir’ buyurdu.”

Buhari 5103

Büyük Hatmede kişilere bölüştürülerek 1000 ihlas okunur bu da 333 hatim sevabıdır inşallah.

BÜYÜK HATME YAPILIŞI

Cemaatte Elemneşrahleke sûresini bilen imam dahil 11 kişi varsa büyük hatme yapılır. 11 kişiden az olunca büyük hatme yapılmaz. Büyük hatme şu şekilde yapılır:

Cemaat bir halka kurar. Hatmeyi yaptıracak kimse arkası kıbleye gelecek şekilde halkayı ortalayarak oturur. Taş dağıtıcı ise imamın karşısına oturur, sepetteki taşları yere boşaltır.

Taş dağıtıcı önce 100 taştan 21 tanesini ayırıp imama verir. Geri kalan 79 taş, dağıtılmak üzere önünde yerde bekler. Ayrıca okunacak Fatihâlar için altı büyük taş ayrılır. Herkes adap üzere oturur. Gözler kapanır; huzurlu, sessiz ve edepli bir şekilde hatmenin başlaması beklenir. Gözler hatme bitene kadar açılmaz.

İmam ‘estağfirullah’ diyerek hatmeyi başlatır. Herkes 25 defa estağfirullah der. Elemneşrahleke sûresini bilenler taş almak için sağ ellerini açıp beklerler. Taşları dağıtan görevli gözlerini açıp 79 taşı sepete koyar, imamın sağ tarafından başlayarak eli açık olanlara dağıtır. Dağıtılan taşların eşit sayıda olmasına dikkat eder. Cemaat kalabalık ise eli açık olanlara en az üçer taş dağıtır. Kalabalık değilse taşları eşit miktarda dağıtmaya çalışır. Kendilerine taş yetmeyenler ellerini indirirler, bir şey okumazlar.

İmam “Fatiha-i şerife” diye ses verir. İmam dahil sağ taraftan yedi kişi Euzü besmele ile Fatiha okurlar. Fatiha okuyacakları belirlemek için taş dağıtıcı önünde hazır tuttuğu altı büyük taşı imamın sağındaki altı kişiye dağıtır, imama Fatiha taşı vermez, imam kendisi bir Fatiha okur. Taş dağıtıcısı Fatiha taşlarını tekrar toplayıp diğer taşlarla birlikte 10 büyük taşı imamın önüne sağ tarafına toplar.

İmam “Salavat-ı şerife” diye ses verir. İmam ve cemaat ellerindeki taş adedi kadar salavat okurlar. Salavat “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” sözüdür. Her salavatla birlikte sağ ellerindeki bir taşı sol ellerine aktarırlar ve hepsi bitince tekrar sağa alıp yeni verilecek zikir komutunu beklerler.

İmam elindeki 21 taştan bir kısmıyla salavat okuduktan sonra “Elemneşrahleke-i şerife” diye ses verir. Cemaat “eûzü-besmele” çekip ellerindeki taş kadar “Elemneşrahleke” sûresini okur. Sûreleri okurken başta bir kere “eûzü-besmele” çekilir; diğerlerinde sadece besmele okunur, bu yeterlidir. İhlas okurken de böyledir. Bu arada imam 21 salavatı bitirir ve bir miktar taş kendisine ayırarak kalanını taş dağıtıcıya verir. Taş dağıtıcı gözlerini açar, imamın verdiği taşları imamın sol tarafındakilere dağıtır. Taşları daha önce almayanlardan başlayarak yettiği kadar tek sayıda dağıtır.

Taş dağıtan bu sevaptan mahrum kalmamak için, kendisine de taş ayırır. Eğer halka küçükse ve ortada oturanlar varsa, taş dağıtan önce imama göre sağ taraftan başlayarak sola doğru eşit miktarda taş dağıtır.

Sonra imam “İhlas-ı şerife” diye ses verir. Herkes elindeki taş kadar besmele ile ihlas sûresini okur. İmam ihlas-ı şerife” diye on defa ses verir ve herkes elindeki taş adedince ihlas okur. Böylece toplam 1000 (bin) ihlas okunmuş olur..

İmam tekrar “Fatiha-i şerife” diye ses verir. Bu defa imam hariç sol taraftan yedi kişi Fatiha okurlar. Fatiha okuyacakları belirlemek için taş dağıtıcı büyük taşlardan yedi taş alarak soldan yedi kişiye dağıtır ve tekrar geri toplayıp imamın önüne kor. Eline taş verilenler besmele çekip birer tane Fatiha okurlar, diğerleri bir şey okumazlar.

İmam son kez “Salavat-ı şerife” diye ses verir. İmam ve cemaat ellerindeki taş adedi kadar salavat okurlar. Sonra, taş dağıtıcı gözlerini açar, imamdan başlayarak sağdan sola doğru taşları toplayıp oturur. İmam hatme duasını okur. Duanın peşinden bir sûre okur ve “estağfirullah” diye ses verir. Herkes 25 “estağfirullah” çeker ve gözlerini açar.

Hatme ikindi namazından sonra yapılmışsa, duadan sonra “Nebe/Amme” sûresi, yatsı namazından sonra yapılmışsa “Mülk/ Tabareke” sûresi okunur. Bunları ezbere bilmeyenler “Elemneşrahleke” sûresini veya “Nasr/İzâcâe” sûresini okuyabilirl

Hatme Duasının Türkçe anlamı

Derviş Blog - Yasin Suresi Türkçe okunuşu  cüz cüz hızlı kuran oku
cüz cüz kuran

Hatme Duasının Türkçe Anlamı


hatme+duasının+türkçe+anlamıAşağıda bulunan türkçe meal Menzil Tarikatına
bağlı nakşibendilerin hatme zikrinde yaptıkları
duanın türkçe anlamıdır. hatme duasının arapçasının
türkçe yazılışını okumak için hatme duası yazılışı konumuzu,
büyük hatme nasıl yapılır öğrenmek için büyük hatme nasıl yapılır
konumuzu küçük hatme nasıl yapılır öğrenmek için
küçük hatme nasıl yapılır konumuzu
hatmenin dinimizdeki yerini öğrenmek için
hatmenin dinimizdeki yeri konumuzu
ve tek başına hatme yapmak isteyenler ise
tek başına hatme nasıl yapılır konumuzu okuyabilirler.
Hatme bir salat selam ve kuran okuyup peygamberimize ali ahsabına ve gelmiş geçmiş silsieyi aliyye ye sadatı kirama (nakşibendi yolunun büyüklerine) gönderme ve dua etme ibadetidir.
    HATME DUASI (Türkçe)
Bismillahirrahmanirrahim
     Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam mahlukların en hayırlısı Muhammed(S.A.V.)e ve O’nun âline (aile fertleri) ve ashabına (arkadaşlarına) olsun.
 1- Ey Allah’ım (C.C.) bu mubarek hatme-i şerifi bizden kabul ettikten sonra, doğruluğun ve safanın (gönül temizliğinin) kaynağı Ravda-i   Mutahhara’da(Kabri Şerif’de) bulunan, vesilemiz, verâ (haramlar ve şüphelilerden sakınış) sahiplerinin en şereflisi efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya(S.A.V.) sevapların mislini bizden bir hediye olarak erdir ve ulaştır. O’nun âline(aile fertleri) ve eshabına, evlatlarına, zevcelerine, mü’minlere ve nesline, muhacir ve ensarın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn.) ruhlarına ulaştır.
    2-(Ey Rabbimiz) yüce Nakşibendi Tarikatının silsilesindeki sadatların ve Kadiri, Sühreverdi, Çeştiye ve Kübreviye tarikatlarında ki sadatların da (Kaddesallahu esrarahum ilâ ervâh) Allah onların ruhlarının sırlarını kudsi kılsın.
 3-Şeyhimiz, melâzimiz(yaşadığı zamanda ki taliblerini kayıran), örnek edindiğimiz, imamımız, tarikatın imamı,   cari(akan) feyz ve sari(sirayet eden)nurun sahibi, ârif(Allah’ı tanıyan), hak ve hakikatları süsleyen, Hz. Şeyh Muhammed Buhari Üveysi Nakşibend’in (ruhuna ulaştır). (K.S.).
 4- Marifetlerin (Allah’ı tanıtan ilim) kaynağı, Sadatların olgun seyyidi, Esseyyid Emir Külal ( hz. ruhuna erdir) (k.s.)
 5- Masivadan (Allah sevgisinin haricindeki sevgilerden) arınmış, insanları Hakka yönlendiren gönül eri Şeyh Muhammed Baba Semmasi ( Hz. ruhuna) (k.s.)
 6- Allah’ın dostu, Gani(Zengin) Mevlasının  muhabbetinde ma’rûf (Allah’ı sevgiyle tanıyan), Azizan hoca  Aliyyirrâmitenî (hz. ruhuna).(k.s.)
 7- Dünya ve ahret arzularından yüz çevirmiş,Mahmud İncirî Fağnevi(hz.ruhuna).(K.S.) 
 8- Beşeri perdelerden sıyrılmış, şeyh Ârif Rivgerî (hz.ruhuna). (K.S.)
 9- Velilerin kutbu, esfiyanın(saf gönüllerin) delili, Bid’atin(dinde yenilik yapmak) tepesine darbe indiren, sünneti canlandıran, şeyhlerin şeyhi Abdulhâlık Gucdevanî( hz. ruhuna). (K.S.)
  10- Hakkani Kutup, Samedâni (İmamı Rabbani hz. lutfedilmiş ulvi bir makam) Gavs, Faruki(Hz. Ömer neslinden) şeyh olarak bilinen, Rabbâni İmamlık derecesine ermiş 2. binin Müceddidi (unutulan sünnetleri yeniden hayata geçirerek bid’atleri tepeleyen, Tarikatın şeriattan ayrı olmadığını, ancak onu hayata tatbik etmekten ibaret olduğunu izhar eden. ) Şeyh Ahmed Serhendî( hz. ruhuna) (K.S.).
11- İrşad dairesinin kutbu, Allah’a doğruluk üzere sülûk edip, ruku ve secde eden insan ve cinlerin gavsı, zahir ve batın ilminin alimi, dinin ışığı, efendimiz, Şeyh Halid( hz. ruhuna) (k.s.)
12- Hilmin kaynağı, karanlıkların nûru, kavimlerin ve aşiretlerin arasını doğruluğa yönlendiren, seyyid ehalisinin halefinden zuhur eden, dinin feneri, efendimiz Seyyid Abdullah(hz. ruhuna) (k.s.)
13- Müntesiplerini kayıran şeyhimiz, O ki, nefisleri vakurla uyaran, irşad edenlerin kutbu medarı, dinin kayan yıldızı, Efendimiz Şeyh Esseyyid Tâhâ (hz. ruhuna). (k.s.)
14- Önde ilerleyen büyüklerin sultanı(zamanında ki), kendisinden sonra gelen büyüklerin örnek edindiği, (Allah’tan) korkanların genelinin gavsı, sülûk eden imamların kutbu, nefsi ile güreşenlerin ustası, garib âşıkların dostu, kamil ve mükemmil(olgulaştıran) üveysi şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh Esseyyid Sıbğatullahi Arvasi hazretlerinin(ruhuna (k.s)
15- Âriflerin sultanı, Hakk’a vasıl olan kutupların kutbu, tam fena (Hakk’ta yok olmak) ile şereflenen, Rablerine sülûk edenleri Hakka yönlendiren, parlak şeraitin yardımcısı, zarar verici bid’atların tepesine darbe indiren, Büyük Selef ve Tabii’nin eserlerinin yenileyicisi(Yani; unutulan sünnetleri hayata geçiren), tarikat binasının esaslarını tanzim eden,  (manevi) boşluk üzere bulunanı keşfettikten sonra, ona afakta nazar edip tasarruf eden, azgın bid’atçilerden nisbeti kesen, efendimiz, olgun ve olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh Abdurrahmanı Tahi hz. nin (ruhuna). (k.s.)   
16- Şeraitin şeyhi tarikatın şehbazı(manevi akdoğan), hakikatın bürhanı(delili), Sülûkta(Manevi ilerlemede) fena ve beka makamına eren, Allah’ın ipine(Kur’an’a) sarılan, kamil ve olgunlaştıran şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh Fethullah hazretlerinin (ruhuna (k.s.)
17- Evvelki evliyaların kemâlatını taşıyan, sonrakilerin feyzlerini ve edeplerini tolayan, Müslümanların (kuvvet vesilesi) direği, şeyhlerin ve saliklerin toplamının direği, göklerin ve yerin ışığı, din ve milletin lambası, zayıfların ve miskinlerin sığınağı(yaşadığı zamanda onlara yardım eden), sülûk eden saliklerin kutbu aşıkların sultanı kamil ve mükemmil şeyhimiz efendimiz, Eşşeyh Muhammed Diyauddin (haz.nin ruhuna) (k.s.)
18- Evliyaların ve Âriflerin makamlarının varisi, mü’minlerin imamı, abidlerin ve saliklerin dayanağı, parlak şeriati zahire çıkaran ve beyaz Nakşibendi Tarikatini canlandıran, beşeri perdelerden sıyrılan(ruhanileşen), mânevi sırların hazinesi, efendimiz, kamil ve  olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh Ahmedül- Haznevi hz.nin(ruhuna) (k.s.).   
19- Cezbe sahiplerinin sultanı, hidayete erenlerin nuru, alemlerin Ferdî kutbu, Ahmediye mesleğinin neşredicisi, Muhammedî ağacın dalı, Nakşibendi Tarikatinin piri, Mahmûdî karakterin sahibi, Bahaddin-i Buharî havuzundan su dağıtan, dinî bayrağı diken,  Selef büyüklerinin ve Tabiinin eserlerini canlandıran, seadet yolunu tasdik edenlere, himmet ederek yakîn(nûru)ile doğan,şeyhimiz, efendimiz, kâmil ve mükemmil(olgunlaştıran) Eşşeyh, Esseyyid Bilvanisli Abdulhakim Elhüseyni (hz. ruhuna (k.s.).
20- Müslümanların ve  müstecirin’in(Allah’a sığınmak isteyenlerin) sultanı, ve mensûrîn’in(Allah’tan yardım görenlerin) tâcı, sevenlerin seveni, istişare etmek isteyenlerin danışmanı, mürşidleri irşad eden, alemlerin Rabbinin hidayeti ile sadıkların sırrı, din ilmi hazinelerinin fatihi, beyaz Nakşibendi Tarikatını ve parlak şeriat ile istikrar bulmak isteyenleri canlandıran, Bilvanisli kâmil ve mükkemmil (olgunlaştıran) şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh, Esseyyid Muhammed Râşid (hz.nin ruhuna)k.s.).
21- Müslümanların ümitlerini toparlayan, feyizlenenlerin kutbu, müttekîlerin (günahtan sakınanların) sözüne güvendiği, Allah’a güvenenlerin vesilesi, cömertlik sahibi ve alemlerin kerameti, tevazu sahiplerine muhabbeti çok olan, şeriatin ve Nakşibendi Tarikati’nin sahibi, efendim, şeyhim, seyyidim ve senedim, ve kendisine tutunduğum, O’na itimat ettiğim, kendisiyle övündüğüm, kendisinden istimdat istediğim(kendisinden dua istediğim), gözümün aydınlığı, Bilvanisli kâmil ve mükemmil şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh, Esseyyid Abdulbâkî Elhüseynî, (ruhuna(k.s.). 
  22- Bu tarikatin ve diğer tarikatlerin bütün sadatlarının ve halifelerinin, müridlerinin, sevenlerinin, mensuplarının(ilgililerinin) ve müntesiplerinin(bağlılarının), ( ruhlarına bu sevapları ulaştır ey Rabbimiz). 
  23- Allah’ım bu (hatmeden hasıl olan) sevapların bir mislini de amel defterlerimize yazılmasını kıl, onunla(hatme vesilesi ile) dercelerimizi yükselt. Onunla A’layi İlliyyin’ de ki menzile yücelt. Onunla katında muhabbetimizi arttır. Bereketlerinin hepsinden artırarak bize ulaştır. Bu yüce tarîkatte sülûkumüzü(manevi ilerlememizi) tamamla. Bizi hastalıktan hayra ulaştır. Şeyhimizin emirlerine uygun kıl. (emirlerine itaatkâr kıl) Yasaklarından çekindir.
      Allah’ım bizi fenadan(Allah’ın varlığında yok oluştan)  sonra Beka (makamı) ile rızıklandır. Bizi sadatlarımızın kendisinde sülûk ettikleri ayak üzere kıl.  Allah’ım günahlarımızı bağışla, bizi muhabbetine ve dostlarının muhabbetine cezb et. Bizi tevfikınla(yardımınla) ve istikametle rızıklandır. Dinin üzere taatinle(emrine uygun ) kıl. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.